Видео клипове по проект "Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България" III издание

21 Авг. 2019 - 17:30

По проекта Министерство на туризма „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – III издание“  ( BG EDEN Campaign III), финансиран по програма COSME 2014-2020 г. са заснети  нови видео клипове за българските ЕДЕН дестинации. Видео клиповете можете да видите на линк https://www.youtube.com/channel/UCmIIx-8ugYz9lWwCivDduBg/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1