Начало » Новини

Новини

Министерството на туризма проведе национална среща с представители на ЕДЕН мрежата в България

Министерството на туризма проведе национална среща с представители на ЕДЕН мрежата в България

01.04.2016

Проведе се първата национална среща с представители от най-добрите ЕДЕН дестинации в България. Събитието беше организирано от Министерството на туризма в рамките на проект „Комуникационна кампания за

Министерството на туризма проведе национална среща с представители на ЕДЕН мрежата в България

Министерството на туризма спечели проект за популяризирането на ЕДЕН дестинациите в България

Министерството на туризма спечели проект за популяризирането на ЕДЕН дестинациите в България

07.02.2016

Министерството на туризма спечели европейско финансиране за реализацията на проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – второ издание“. EDEN e акроним на European Destinations of ExcelleNce

Министерството на туризма спечели проект за популяризирането на ЕДЕН дестинациите в България

Програма EDEN 2015

18.06.2015

На 28 април 2015 г. е публикувана покана за набиране на проекто-предложения по Програма EDEN 2015 „COS-TEDEN-2015-3-05 - European Destinations of Excellence - Promotion of EDEN destinations and awareness raising“. Програма EDEN 2015

Чипровските килими влязоха в световния списък на нематериалното културно наследство

18.06.2015

Междуправителственият комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, който заседава в Париж на своята Девета сесия, на 26 ноември единодушно вписа в Световната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство предложената от България кандидатура „Традицията на производство на чипровски килими” Чипровските килими влязоха в световния списък на нематериалното културно наследство

Министър Ангелкова: Казанлък е бил посетен от 80 хил. туристи за един ден по време на Фестивала на розата

05.06.2015

Над 80 хил. туристи са посетили Казанлък в един ден по време на миналогодишния Фестивал на розата. За трите пикови дати на тържествата броят на гостите е достигнал до 150 хил. Това съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова по време на честването на Празника на града. Министър Ангелкова: Казанлък е бил посетен от 80 хил. туристи за един ден по време на Фестивала на розата

« 1 ... 3 4

Библиотека

Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма"

Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма" е разработен в рамките на проект "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм", договор № BG161PO001/3.3-01/ 2008/001-11, изпълняван от Министерство на туризма, като конкретен бенефициент по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма"

Актуализирана Брошура на EDEN дестинациите от България

Актуализираната брошура за ЕДЕН дестинациите в България, изработена през 2016 г.  по проект "Комуникационна кампания за популяризиране на ЕДЕН дестинациите в България - II издание, може да бъде видяна на следния

Актуализирана Брошура на EDEN дестинациите от България

Наръчник на предприемача за вътрешен туризъм (Как да привличаме и обслужваме български туристи)

Този наръчник е изготвен в рамките на проект на Министерството на икономиката, енергетиката и туризмаНаръчник на предприемача за вътрешен туризъм (Как да привличаме и обслужваме български туристи)

Контакти

Министерство на туризма
Адрес: ул. „Съборна” № 1, 1000 София,
Тел: +359 2 9046809;
Ел. поща:edoc@tourism.government.bg,
Web: www.tourism.government.bg, www.bulgariatravel.org

Новини
Тази страница е създадена в рамките на подписано споразумение за безвъзмездна финансова помощ № SI2.ACGRACE044883600 за проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България», съфинансиран от Европейската комисия като част от Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ), която има за цел да насърчи конкурентоспособността на европейските предприятия. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от бенефициента – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че същата отразява официалното становище на Европейската комисия.”. Страницата се актуализира и поддържа от Министерството на туризма по проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България - II», финансиран по програма COSME 2014-2020 г.
loader