Начало » Новини

Новини

Проведе се опознавателен тур по пътя на ЕДЕН дестинациите – Кюстендил, Сандански, Белица и Сапарева баня

Проведе се опознавателен тур по пътя на ЕДЕН дестинациите – Кюстендил, Сандански, Белица и Сапарева баня

31.03.2017

По проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България - II издание” Министерството на туризма проведе опознавателен тур по маршрута София – Кюстендил – Мелник – Сандански – Белица –

Проведе се опознавателен тур по пътя на ЕДЕН дестинациите – Кюстендил, Сандански, Белица и Сапарева баня

Министерство на туризма представи българските EDEN дестинации на  най-голямото международно туристическо изложение ITB Берлин, Германия

Министерство на туризма представи българските EDEN дестинации на най-голямото международно туристическо изложение ITB Берлин, Германия

16.03.2017

Събитието се проведе в периода 08.03.2017-12.03.2017г. и е сред най-значимите туристически форуми по целия свят. Борсата е отворена както за професионалисти, така и за широката публика.

В дните на изложението тази година

Министерство на туризма представи българските EDEN дестинации на  най-голямото международно туристическо изложение ITB Берлин, Германия

Министерство на туризма стартира проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България”

Министерство на туризма стартира проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България”

15.03.2017

Министерство на туризма стартира изпълнението на проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България”. ЕДЕН е мрежа на най-добрите европейски дестинации, която популяризира моделите на устойчиво развитие на

Министерство на туризма стартира проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България”

Министерството на туризма представи EDEN дестинациите от България на борсата TTR в гр. Букурещ, Румъния

Министерството на туризма представи EDEN дестинациите от България на борсата TTR в гр. Букурещ, Румъния

24.02.2017

Министерство на туризма представи българските EDEN дестинации на  37-то международно туристическо изложение TTR II в гр. Букурещ, Румъния. Събитието се проведе в периода 16.02.2017-19.02.2017г. и е сред най-значимите туристически

Министерството на туризма представи EDEN дестинациите от България на борсата TTR в гр. Букурещ, Румъния

Министерството на туризма представи EDEN дестинациите от България в рамките на 34-та Международна туристическа борса ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО

Министерството на туризма представи EDEN дестинациите от България в рамките на 34-та Международна туристическа борса ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО

20.02.2017

Министерството на туризма представи българските EDEN дестинации на 34-та Международна туристическа борса ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО, която се проведе от 15 до 17 февруари 2017 г. в София. Това е най-мащабният туристически форум, Министерството на туризма представи EDEN дестинациите от България в рамките на 34-та Международна туристическа борса ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО

« 1 2 3 4 »

Библиотека

Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма"

Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма" е разработен в рамките на проект "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм", договор № BG161PO001/3.3-01/ 2008/001-11, изпълняван от Министерство на туризма, като конкретен бенефициент по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма"

Актуализирана Брошура на EDEN дестинациите от България

Актуализираната брошура за ЕДЕН дестинациите в България, изработена през 2016 г.  по проект "Комуникационна кампания за популяризиране на ЕДЕН дестинациите в България - II издание, може да бъде видяна на следния

Актуализирана Брошура на EDEN дестинациите от България

Наръчник на предприемача за вътрешен туризъм (Как да привличаме и обслужваме български туристи)

Този наръчник е изготвен в рамките на проект на Министерството на икономиката, енергетиката и туризмаНаръчник на предприемача за вътрешен туризъм (Как да привличаме и обслужваме български туристи)

Контакти

Министерство на туризма
Адрес: ул. „Съборна” № 1, 1000 София,
Тел: +359 2 9046809;
Ел. поща:edoc@tourism.government.bg,
Web: www.tourism.government.bg, www.bulgariatravel.org

Новини
Тази страница е създадена в рамките на подписано споразумение за безвъзмездна финансова помощ № SI2.ACGRACE044883600 за проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България», съфинансиран от Европейската комисия като част от Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ), която има за цел да насърчи конкурентоспособността на европейските предприятия. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от бенефициента – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че същата отразява официалното становище на Европейската комисия.”. Страницата се актуализира и поддържа от Министерството на туризма по проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България - II», финансиран по програма COSME 2014-2020 г.
loader