Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2009-2013г. Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2009-2013г.