План за действие за по-устойчив европейски туризъм – Доклад на Европейската група за устойчив туризъм План за действие за по-устойчив европейски туризъм – Доклад на Европейската група за устойчив туризъм