Успешен маркетинг в туризма - насоки и перспективи за България, септември 2011г. Успешен маркетинг в туризма - насоки и перспективи за България, септември 2011г.