ДИРЕКТИВА 90/314/ЕИО от 13 юни 1990г. относно пакетните туристически пътувания, пакетните туристически ваканции и пакетните туристически обиколки ДИРЕКТИВА 90/314/ЕИО от 13 юни 1990г. относно пакетните туристически пътувания, пакетните туристически ваканции и пакетните туристически обиколки   (BG)