Начало » Новини » EDEN дестинациите от България бяха представени в рамките на 13-то издание на туристическо изложение „Уикенд Туризъм”, Русе

EDEN дестинациите от България бяха представени в рамките на 13-то издание на туристическо изложение „Уикенд Туризъм”, Русе

Министерството на туризма представи българските EDEN дестинации на 13-тото издание на туристическото изложение „Уикенд Туризъм”. Събитието се проведе от 11 до 13 май  2017 г. в Русе. Изложението е едно от най-значимите събития в сферата на туризма в града и Дунавския регион и представлява форум за срещи на професионалисти от туристическия сектор.
Събитието представя не само Дунавския регион като привлекателна дестинация за пътешествия и почивка, но и редица други части на страната.
Изложението и съпътстващия го 10-ти Фестивал на туристическите анимации допринасят за развитието на специализираните форми на туризъм. Двете събития допринасят за преодоляването на сезонните диспропорции в региона и страната, както и за развитието на целогодишен туристически продукт.
Тази година над 160 участници показаха своя потенциал и туристическите ресурси, с които разполагат. В дните на форума гостите на града бяха свидетели на различни презентации, забавления, атракции, а също опитаха различни вина и кухня.
В България EDEN дестинациите са 12, като са избрани в рамките на 3 национални конкурса за отлична туристическа дестинация по темите - културен туризъм, защитени територии и воден туризъм. EDEN дестинациите от България са: Белоградчик, Луковит, Враца, Силистра, Каварна, природен парк „Странджа“, Кърджали, Казанлък, Белица, Сандански, Сапарева баня и Кюстендил.
По време на изложението се наблюдаваше засилен интерес към дестинациите от страна на масова публика и ангажираните с развитието на туризма лица и организации (туроператори, туристически администрации и др.). Туристи и туристически агенти проявяваха интерес към познати и по-малко познати дестинации. Районът на Северозападна и Централна България, както и близко разположените дестинации бяха сред предпочитаните варианти за почивка, вкл. и за краткосрочни пътувания.
Представянето на проект „Комуникационна кампания за популяризиране на българските ЕДЕН дестинации – II“ по време на туристическото изложение „Уикенд Туризъм” се възприема като успешна платформа за реклама, допринасяща за популяризиране на EDEN дестинациите от България и на инициативата EDEN на Европейската комисия.
 
Спечеленият от Министерството на туризма проект за „Комуникационна кампания за популяризиране на българските ЕДЕН дестинации – второ издание“ е на стойност 69 088 евро и се финансира по програма COSME 2014-2020 на Европейската комисия.
EDEN - European Destinations of ExcelleNce (Отлични европейски дестинации) е инициатива на Европейската комисия, която популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз.

Библиотека

Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма"

Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма" е разработен в рамките на проект "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм", договор № BG161PO001/3.3-01/ 2008/001-11, изпълняван от Министерство на туризма, като конкретен бенефициент по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма"

Актуализирана Брошура на EDEN дестинациите от България

Актуализираната брошура за ЕДЕН дестинациите в България, изработена през 2016 г.  по проект "Комуникационна кампания за популяризиране на ЕДЕН дестинациите в България - II издание, може да бъде видяна на следния

Актуализирана Брошура на EDEN дестинациите от България

Наръчник на предприемача за вътрешен туризъм (Как да привличаме и обслужваме български туристи)

Този наръчник е изготвен в рамките на проект на Министерството на икономиката, енергетиката и туризмаНаръчник на предприемача за вътрешен туризъм (Как да привличаме и обслужваме български туристи)

Контакти

Министерство на туризма
Адрес: ул. „Съборна” № 1, 1000 София,
Тел: +359 2 9046809;
Ел. поща:edoc@tourism.government.bg,
Web: www.tourism.government.bg, www.bulgariatravel.org

EDEN дестинациите от България бяха представени в рамките на 13-то издание на туристическо изложение „Уикенд Туризъм”, Русе
Тази страница е създадена в рамките на подписано споразумение за безвъзмездна финансова помощ № SI2.ACGRACE044883600 за проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България», съфинансиран от Европейската комисия като част от Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ), която има за цел да насърчи конкурентоспособността на европейските предприятия. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от бенефициента – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че същата отразява официалното становище на Европейската комисия.”. Страницата се актуализира и поддържа от Министерството на туризма по проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България - II», финансиран по програма COSME 2014-2020 г.
loader