Начало » Новини » ЕДЕН дестинации в България вече са познати и на румънски блогъри

ЕДЕН дестинации в България вече са познати и на румънски блогъри

Двама румънски блогъри посетиха България, за да разгледат част от ЕДЕН дестинациите в страната. Пътуването на Едуард Тоун и Моника Ангеловичи се реализира в рамките на проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България - II издание”, който се изпълнява от Министерството на туризма по програма COSME. Опознавателният тур се проведе по маршрута София – Кюстендил – Мелник – Сандански – Белица – Сапарева баня – София.

Моника Ангеловичи не посещава България за първи път. В нейния блог вече има публикации за „Нос Калиакра – бижуто на България“, „10 места, които да бъдат посетени в България“ (по българското Черноморие“) и други.

През първия ден участниците посетиха ЕДЕН дестинация Кюстендил, където успяха да разгледат крепостта „Хисарлъка“, църквата  „Свети Георги“, каменната църква Св. „Никола‘“ при с. Слокошница, както и да чуят легендите за Кадин мост

http://www.omda.bg/public/bulg/legends/kadin_most_nevestino.htm

След Кюстендил, участниците се отправиха към ЕДЕН дестинация Сандански. В района бяха разгледани Роженския манастир, Рупите - храмът „Св. Петка Българска“ и  минералните извори.  Участниците имаха възможността да разгледат и античния град Хераклея Синтика, който се намира на 2 км от Рупите.

Третата ЕДЕН дестинация, към която продължи пътуването беше Белица. В рамките на програмата в Белица участниците разгледаха Историческия музей в града, Парка за танцуващи мечки и се потопиха в духа на традициите, като посетиха къщата на Дешка в с. Горно Драглище.

Пътуването на участниците в тура завърши с посещение на интересни обекти, намиращи се в района на ЕДЕН дестинация Сапарева баня.  Сред посетените обекти там, бяха гейзерът-фонтан и средновековната църква „Св. Никола”, намиращи се в самия град. След това, участниците разгледаха църквата „Успение Богородично“ в с. Сапарево и посетиха Ресиловския манастир „Покров на Пресвета Богородица“.

На този интернет адрес, можете да разгледате публикация от проведеното пътуване: http://povestidecalatorie.ro/podul-kadin-din-bulgaria-si-legenda-mesterului-manole/

Използваната снимка е на Моника Ангеловичи.

Библиотека

Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма"

Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма" е разработен в рамките на проект "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм", договор № BG161PO001/3.3-01/ 2008/001-11, изпълняван от Министерство на туризма, като конкретен бенефициент по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма"

Актуализирана Брошура на EDEN дестинациите от България

Актуализираната брошура за ЕДЕН дестинациите в България, изработена през 2016 г.  по проект "Комуникационна кампания за популяризиране на ЕДЕН дестинациите в България - II издание, може да бъде видяна на следния

Актуализирана Брошура на EDEN дестинациите от България

Наръчник на предприемача за вътрешен туризъм (Как да привличаме и обслужваме български туристи)

Този наръчник е изготвен в рамките на проект на Министерството на икономиката, енергетиката и туризмаНаръчник на предприемача за вътрешен туризъм (Как да привличаме и обслужваме български туристи)

Контакти

Министерство на туризма
Адрес: ул. „Съборна” № 1, 1000 София,
Тел: +359 2 9046809;
Ел. поща:edoc@tourism.government.bg,
Web: www.tourism.government.bg, www.bulgariatravel.org

Тази страница е създадена в рамките на подписано споразумение за безвъзмездна финансова помощ № SI2.ACGRACE044883600 за проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България», съфинансиран от Европейската комисия като част от Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ), която има за цел да насърчи конкурентоспособността на европейските предприятия. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от бенефициента – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че същата отразява официалното становище на Европейската комисия.”. Страницата се актуализира и поддържа от Министерството на туризма по проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България - II», финансиран по програма COSME 2014-2020 г.
loader