Начало » Новини » Красотата на България завладя немски блогъри

Красотата на България завладя немски блогъри

Министерството на туризма, в партньорство с общините Враца, Белоградчик и Луковит организира опознавателен тур за блогъри от Германия по маршрута София – Враца – Белоградчик – Луковит – София по проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България - II издание”.

Турът приключва днес. Блогърите Hanna Kuhn /www.reisehappen.de/ и Nicole Biarnés Kiefer /http://www.freibeuter-reisen.org/са избрани на база извършен в рамките на проекта анализ, чрез който са идентифицирани ключови маркетингови фигури на пазар Германия. Двете интернет издания са с туристическа насоченост имат профили в социалните мрежи, където вече са публикувани снимки и впечатления от пътуването. 

Опознавателната обиколка в страната стартира с посещение на централна градска част на София и продължи с отпътуване към първата ЕДЕН дестинация - Враца. Там блогърите имаха възможност да разгледат Регионалния исторически музей – Враца,  Етнографско-възрожденския комплекс „Св. Софроний Врачански” и пещерата Леденика.

Белоградчишките скали и пещера Магурата също бяха включени в програмата на тура за немските участници. В община Белоградчик бе организирана специална дегустация на качествени български вина във винарска изба. Маршрутът на блогърите продължава към Луковит и завършва с посещения на Геопарк Искър-Панега и пещера Проходна.

Гостите от Германия споделят, че в България има невероятна природа и прекрасни пейзажи, а Белоградчишките скали са ги впечатлили със своята магия.

Снимки може да видите тук

 

За проекта:

EDEN е акроним на European Destinations of Excellence (Най-добри европейски дестинации) – проект, който популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз.

Проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България - II” се изпълнява от Министерството на туризма по програма COSME 2014 – 2020 г. и цели да промотира българските най-добри дестинации (ЕДЕН България) на национални и избрани чуждестранни туристически пазари и да повишава информираността и разбирането за ЕДЕН инициативата и за принципите на устойчиво развитие.                              

В България EDEN дестинациите са дванадесет: Белоградчик, Луковит, Враца, Силистра, Каварна, природен парк „Странджа“, Кърджали, Казанлък, Белица, Сандански, Сапарева баня и Кюстендил. Те са избрани в рамките на три национални конкурса за отлична туристическа дестинация по темите културен туризъм, защитени територии и воден туризъм.

Повече информация може да откриете на:

http://www.edenbulgaria.eu/

http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/eden/index.html

Библиотека

Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма"

Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма" е разработен в рамките на проект "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм", договор № BG161PO001/3.3-01/ 2008/001-11, изпълняван от Министерство на туризма, като конкретен бенефициент по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма"

Актуализирана Брошура на EDEN дестинациите от България

Актуализираната брошура за ЕДЕН дестинациите в България, изработена през 2016 г.  по проект "Комуникационна кампания за популяризиране на ЕДЕН дестинациите в България - II издание, може да бъде видяна на следния

Актуализирана Брошура на EDEN дестинациите от България

Наръчник на предприемача за вътрешен туризъм (Как да привличаме и обслужваме български туристи)

Този наръчник е изготвен в рамките на проект на Министерството на икономиката, енергетиката и туризмаНаръчник на предприемача за вътрешен туризъм (Как да привличаме и обслужваме български туристи)

Контакти

Министерство на туризма
Адрес: ул. „Съборна” № 1, 1000 София,
Тел: +359 2 9046809;
Ел. поща:edoc@tourism.government.bg,
Web: www.tourism.government.bg, www.bulgariatravel.org

Красотата на България завладя немски блогъри
Тази страница е създадена в рамките на подписано споразумение за безвъзмездна финансова помощ № SI2.ACGRACE044883600 за проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България», съфинансиран от Европейската комисия като част от Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ), която има за цел да насърчи конкурентоспособността на европейските предприятия. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от бенефициента – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че същата отразява официалното становище на Европейската комисия.”. Страницата се актуализира и поддържа от Министерството на туризма по проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България - II», финансиран по програма COSME 2014-2020 г.
loader