ЕДЕН в България – III издание

Проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – III издание“

1 Ноем. 2018 - 13:15

Министерство на туризма подписа Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ GRO/SME/17/C/095 за проект European destinations of Excellence (EDEN) – Promotion 2017 – BG EDEN Campaign III (Bulgaria), („Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – III издание“  - BG EDEN Campaign III), финансиран по програма COSME 2014-2020 г. Проектът е подаден по покана за набиране на предложения EDEN 2017 – GRO/SME/17/C/095 на Европейската комисия. Договарящ орган е Европейската агенция за малки и средни предприятия (ЕАМСП) на ЕК.

Информационен материал за проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – III издание“

1 Ноем. 2018 - 12:45

Министерство на туризма подписа Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ GRO/SME/17/C/095 за проект European destinations of Excellence (EDEN) – Promotion 2017 – BG EDEN Campaign III (Bulgaria), („Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – III издание“  - BG EDEN Campaign III), финансиран по програма COSME 2014-2020 г. Проектът е подаден по покана за набиране на предложения EDEN 2017 – GRO/SME/17/C/095 на Европейската комисия. Договарящ орган е Европейската агенция за малки и средни предприятия (ЕАМСП) на ЕК.

ВТОРИ ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА под надслов „Моята ЕДЕН дестинация в България“

1 Ноем. 2018 - 12:30

Във връзка със Световния ден на туризма и с оглед изпълнението на  проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – III издание, финансиран по програма COSME 2014 -2020 г. на ЕС, Министерството на туризма обявява конкурс за детска рисунка на тема „Моята ЕДЕН дестинация в България“.

Subscribe to ЕДЕН в България – III издание