Онлайн бюлетин, брой 1, м. октомври 2018 г.

20 Ноем. 2018 - 15:45

Онлайн бюлетин за българските ЕДЕН дестинации, създаден по проект „Комуникационна кампания за популяризиране на ЕДЕН дестинациите в България – трето издание”, изпълняван от Министерство на туризма по споразумение с Европейската комисия за БФП № GRO/SME/17/C/095 EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE (EDEN) – PROMOTION 2017 – BG EDEN CAMPAIGN III (BULGARIA)

Министерство на туризма подписа Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ GRO/SME/17/C/095 за проект European destinations of Excellence (EDEN) – Promotion 2017 – BG EDEN Campaign III (Bulgaria), („Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – III издание“ - BG EDEN Campaign III), финансиран по програма COSME 2014-2020 г. Проектът е подаден по покана за набиране на предложения EDEN 2017 – GRO/SME/17/C/095 на Европейската комисия. Договарящ орган е Европейската агенция за малки и средни предприятия (ЕАМСП) на ЕК. Проектът е на стойност 109 319 лв. Срокът му за изпълнение е 18 месеца, начална дата 1.09.2018 – крайна дата 29.02.2020. В изпълнение на този проект, Министерство на туризма ще публикува онлайн бюлетин, с който ще информира за новини по проекта, интересни събития в ЕДЕН дестинациите, както и представяне на самите ЕДЕН дестинации в България.