Информационен материал за проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – III издание“

1 Ноем. 2018 - 12:45

Министерство на туризма подписа Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ GRO/SME/17/C/095 за проект European destinations of Excellence (EDEN) – Promotion 2017 – BG EDEN Campaign III (Bulgaria), („Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – III издание“  - BG EDEN Campaign III), финансиран по програма COSME 2014-2020 г. Проектът е подаден по покана за набиране на предложения EDEN 2017 – GRO/SME/17/C/095 на Европейската комисия. Договарящ орган е Европейската агенция за малки и средни предприятия (ЕАМСП) на ЕК. Проектът е на стойност 109 319 лв. Срокът му за изпълнение е 18 месеца.