Изследване на търсенето на туристически продукти и услуги от българските граждани, почиващи в страната в активните туристически сезони (лято 2010 г.)


изтегли Изследване на търсенето на туристически продукти и услуги от българските граждани, почиващи в страната в активните туристически сезони (лято 2010 г.)

Изследване на търсенето на туристически продукти и услуги на българските граждани, почиващи в страната извън активните туристически сезони, в т.ч. и практикуващи специализирани форми на туризъм извън


изтегли Изследване на търсенето на туристически продукти и услуги на българските граждани, почиващи в страната извън активните туристически сезони, в т.ч. и практикуващи специализирани форми на туризъм извън

Проучвания на 10 генериращи пазара - обща презентация


изтегли Проучвания на 10 генериращи пазара - обща презентация

Проучвания на 10 генериращи пазари – Чехия (доклад)


изтегли Проучвания на 10 генериращи пазари – Чехия (доклад)

Проучвания на 10 генериращи пазари – Германия (доклад)


изтегли Проучвания на 10 генериращи пазари – Германия (доклад)

« 1 2 3 4 »