Наредба за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“


изтегли Наредба за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“

Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти

Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на
прочети повече Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти изтегли Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти

Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора


изтегли Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора

Наредба № 1 от 5 юни 2007г. за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене


изтегли Наредба № 1 от 5 юни 2007г. за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене

Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения


изтегли Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за  настаняване и заведенията за хранене и развлечения

« 1 2 3 »